Print

WERKSWINKELS


TIPERINGS-ONDERHOUDE: Help om jou Tipe te vind! 

Tydsduur:  90 minute

Koste:  R500.00

Hierdie Tiperings-Onderhoud is daar om te help, om self jou Enneagram Tipe te ontdek.  Tydens hierdie onderhoud kyk ons nie na gedrag nie, maar ons soek na wat jou Tipe motiveer en hoe dit dan jou gedrag beinvloed.

 


KAAPSTAD:  ENNEAGRAM NAWEEK PROGRAM:

10 - 12 Augustus 2018 (in Engels)

Waar:  St. Martini Kirche, Longstraat, Kaapstad

Tyd:  Vrydag: 14h00 - 19h00, Saterdag:  9h00 - 18h00, Sondag:  11h30 - 16h00

Koste:  R1600.00. Sluit kursusmateriaal, koffie en tee in. Bring asseblief ligtemiddagete om te deel.

Vir meer inligting: Miriam Höllings, mh@iam-ventures.com or 074-3023026

 


ENNEAGRAM NAWEEK PROGRAM: 27 - 28 Oktober

2018

Hierdie kursus is geskik vir nuwelinge aan die Enneagram, maar ook indien jy meer omtrent die Narratiewe Metode van Panele-onderhoud en self-ondersoek wil ervaar.  Hierdie program vorm nie deel van die Enneagram Professionele Program nie, maar dit is 'n goeie platvorm indien jy wel met die opleidingsprogram wil voortgaan.  

Die doel van hierdie naweek Enneagramwerkswinkel is om vir die kursusganger nie net ‘n oorsig van die nege verskillende persoonlikheidsstyle te gee nie, maar ook om elkeen die geleentheid te stel om sy/haar eie dominante persoonlikheidstipe te ontdek. 

Dit is geskik vir enigeen in die beradingsberoep, predikante, sielkundiges, maatskaplike werkers, spirituele begeleiers en lewensbegeleiers.  Dit is ook 'n wonderlike hulpmiddel in persoonlike verhoudings. 

Waar:  Cricklewood Manor Boutique Hotel, Waterkloof, Pretoria

Tyd:  Saterdag 9h00 - 18h00 en Sondag 9h00 - 17h00

Koste:  R3500.00. Sluit kursusmateriaal, middagetes en koffie/tee in.

              Indien voor 1 September 2018 betaal:  R2800.00

Vir meer inligting: info@enneagramsa.co.za

Hierdie kursus is ideaal vir beginners, maar word baie keer vir 'n tweede of derde keer bygewoon vir verryking in jou persoonlike Narratiewe Enneagram benadering, bewuswording en groeiproses.

 


DIE ENNEAGRAM PROFESSIONALE OPLEIDING PROGRAM (EPOP)

Meer inligting onder Engelse webblad:  "EPTP"

"EPTP Part 2 - Deepening Spiritual Awareness":  2019 date to be announced

"EPTP Part 3 - The Typing Process":  3 - 4 November 2018

Vir meer inligting:  info@enneagramsa.co.za 


 

workshops-new

UA-42405114-1