Print

WERKSWINKELS

 


MUNDO ENEAGRAMA: 

Meer inligting onder Engelse webblad: "WORKSHOPS"


 

ENNEAGRAM NAWEEK PROGRAM: 21 - 22 Julie

2018 (in Engels)

Waar:  Oosterlig Gemeente, Caritas, hoek van Hugo en Leastraat, Waterkloof Glen, Pretoria

Koste:  R1600.00. Sluit kursusmateriaal in. Bring asseblief ligte etes om te deel.

Vir meer inligting: info@enneagramsa.co.za

 

Hierdie kursus is ideaal vir beginners, maar word baie keer vir 'n tweede of derde keer bygewoon vir verryking in jou persoonlike Narratiewe Enneagram benadering, bewuswording en groeiproses.

 


KAAPSTAD:  ENNEAGRAM NAWEEK PROGRAM:

10 - 12 Augustus 2018 (in Engels)

Waar:  St. Martini Kirche, Longstraat, Kaapstad

Tyd:  Vrydag: 14h00 - 19h00, Saterdag:  9h00 - 18h00, Sondag:  11h30 - 16h00

Koste:  R1600.00. Sluit kursusmateriaal, koffie en tee in. Bring asseblief ligtemiddagete om te deel.

Vir meer inligting: Miriam Höllings, mh@iam-ventures.com or 074-3023026

 


 


ENNEAGRAM PROFESSIONELE OPLEIDINGS

PROGRAM (EPOP) 2018

Meer inligting onder Engelse webblad:  "WORKSHOPS"

EPOP "Part 2 - Deepening Spiritual Awareness":  14 - 15 Julie 2018

EPOP "Part 3 - The Typing Process":  27 - 28 Oktober 2018

Vir meer inligting:  info@enneagramsa.co.za 


 

workshops-new

UA-42405114-1